ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน
2. เมื่อกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครของท่าน ได้ที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะใบสมัคร" เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรูปถ่ายของท่าน หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 1 วัน ในเวลาราชการ
3. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ เมื่อ สถานะใบสมัครของผู้สมัคร “ผ่าน” เท่านั้น
4. ผู้สมัครกรุณาเตรียมไฟล์รูปถ่าย ,และสำเนาใบสำคัญทางทหาร เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัคร